Openbare schuilkelders

Categorie├źn adressen,Archief

[geen titel]

Op 26 augustus 1939 plaatste de burgemeester een oproep in de krant om bij de Dienst Gemeentewerken te melden wanneer men beschikte over een kelder die tenminste 2,20 meter hoog en 50 m2 groot was. De gemeente was op zoek was naar ruimten, die als openbare schuilkelder zouden konden worden ingericht.

Een week later was de wereldoorlog een feit.
Op 4 september vaardigde de Burgemeester een besluit uit (op grond van art. 12 van de wet betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen) dat men verplicht was deze opgave binnen twee dagen te verstrekken.

Dezelfde dag werd bekend, dat de gemeente enkele schuilkelders zou gaan aanleggen, o.a. in de kelder onder het Stadhuis. Het Stadhuis overigens was nog niet in gebruik genomen en er werd nog volop aan gebouwd.

Het is niet bekend hoeveel burgers hun kelder in de weken daarna onder de aandacht van de gemeente hebben gebracht.
In het archief van de Dienst Gemeentewerken zijn ontwerptekeningen bewaard voor enkele kelders in Leiden. Ze zijn te zien in de Beeldbank van het Regionaal Archief Leiden. Voor zover bekend zijn er maar een paar van gerealiseerd.
volgens het verslag van de Gemeente over 1939 waren er in dat jaar 10 schuilkelders gerealiseerd en waren er 17 schuilloopgraven tot stand gekomen.
De meeste van deze schuilgelegenheden waren inderdaad aangepaste kelders. Vermoedelijk zijn er in Leiden maar enkele schuilgelegenheden helemaal nieuw aangelegd: een op de Beestenmarkt tegenover het Lido-theater, een op de Vischmarkt en een vlak bij molen De Valk.

Mocht U nog van andere locaties op de hoogte zijn of over verdere documentatie beschikken, laat het even weten.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.