Padvinders en verkenners

Categorieën algemeen,Archief
Padvinder
Padvinder

In april 1941 werden de Nederlandse padvindersorganisaties door de Rijkscommissaris verboden. Als reden werd opgegeven, dat deze van oorsprong Engelse organisaties, die vanuit Engeland werd geleid, ook na het begin van de bezetting actief tegen het Duitse belang werden ingezet. Bovendien hadden ze herhaaldelijk verboden bijeenkomsten gehouden.
Zoals gebruikelijk in het verzuilde Nederland waren er verschillende organisaties: de neutralen en de christelijken werden padvinders genoemd, maar de katholieken noemden zichzelf verkenners.
Het materiaal van de padvinders en verkenners werd in beslag genomen en overhandigd aan de jeugdbeweging van de NSB, de Jeugdstorm.
Toch bleven de organisaties min of meer intact, clandestien uiteraard. Ze waren actief na het tragische bombardement van 11 december 1944 op de stationsbuurt en ze zijn prominent aanwezig op foto’s uit de dagen na de Bevrijding. Ze staan bijvoorbeeld samen met leden van de Binnenlandse Strijdkrachten langs de kant van de weg op 8 mei, toen de Canadezen de stad binnentrokken.
Op zaterdag 26 mei 1945 vond op het plein bij de Pieterskerk een bijeenkomst plaats waarbij de jongeren werden bedankt voor hun inzet van de afgelopen weken. Daarbij wordt de afkorting J.H.L. gebruikt.
Zijn er mensen die iets kunnen vertellen over de padvinderij of de verkennerij in Leiden in oorlogstijd of de naoorlogse periode? En wat betekende de afkorting J.H.L.?

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.