De Landwachtkazerne

Categorieën adressen,Archief

De Landwacht was een organisatie van de NSB die in eerste instantie was opgericht om NSB’ers te beschermen. In 1943 werden regelmatig moordaanslagen op NSB’ers gepleegd. In 1944 ontwikkelde de Landwacht zich steeds meer als een tweede politiekorps door op de openbare weg controles te houden op Persoonsbewijzen, clandestiene zaken e.d. De Landwacht had opsporingsbevoegdheid en was gewapend. Men liep in verschillende uniformen. Sommige Landwachters die bij de SS hadden gediend liepen in hun SS-uniform. In 1944-1945 bestond de Leidse Landwacht uit iets minder dan 40 man.
De panden 4, 6 en 8 vormden in 1940 een complex. Op nummer 4 was de Volkskredietbank gevestigd, op nummer 6 het Bureau van de Armenraad en op nummer 8 de Bank van Lening.
In 1944 werd het pand nummer 8 rechts van de Lombardpoort in gebruik genomen door de Landwacht, die er een kazerne van maakte. De meeste Leidse Landwachters zullen er niet geslapen hebben want die woonden in de stad. Het pand op het binnenplein werd gebruikt door de Commandant. Na Dolle Dinsdag was dat een zekere Kolk uit Rotterdam.
Waar nu links door het poortje berghokken zijn, waren in 1944 en 1945 provisorische cellen gemaakt. Van verschillende personen is bekend dat ze enige tijd in zo’n cel gevangen hebben gezeten. Aan het binnenplaatsje was de achteringang van het Bureau van Politie aan de Zonneveldstraat, maar over de relatie tussen politie en Landwacht is verder niets bekend.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.