R.N. de Ruyter van Steveninck

Categorieën algemeen,Archief,personen
R.N. de Ruyter van Steveninck

Mr. Raimond Nazaire de Ruyter van Steveninck (1894), burgemeester van Leiden van1 april 1941 tot 5 mei 1945.
De Ruyter van Steveninck behoorde tot de oprichters van de NSB. Hij was de eerste commandant geweest van de WA, maar zegde zijn lidmaatschap van de NSB op in verband met het verbod voor ambtenaren om lid van de NSB te zijn.

De Ruyter van Steveninck was vóór de oorlog beroepsmilitair geweest. Hij werd in 1935 landelijk bekend door een expeditiereis naar Nieuw-Guinea om bodemkarteringswerkzaamheden te verrichten voor de Nederlandse Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij. In 1936 was hij één van de vier officieren (allen kapiteins), die aanwezig waren bij het overhandigen van de sabel aan Prins Bernard, ter gelegenheid van diens benoeming tot kapitein à la suite bij de Landmacht. Het jaar daarop werd hij bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. In mei 1940 was hij in actieve dienst als kapitein van de artillerie.

Zijn aantreden als burgemeester in april 1941 werd met de nodige reserve geaccepteerd, maar De Ruyter bleek een bekwame burgemeester, die zijn ambt zakelijk opvatte. Van zijn sympathie voor de NSB maakte hij in het begin geen geheim. Zo stuurde hij diverse keren NSB-brochures naar de leidinggevende gemeenteambtenaren. Voor zover bekend heeft de burgemeester tijdens zijn ambtsperiode nooit een uniform gedragen.
Zoals vrijwel alle andere burgemeesters van Nederland voerde hij alle opdrachten naar behoren uit, maar bij politiek getinte gebeurtenissen handelde hij met een zekere schroom.

Na de Bevrijding werd De Ruyter uiteraard gearresteerd en berecht door het Leidse Tribunaal.Tijdens zijn proces bleef De Ruyter, als een van de weinige beklaagden, trouw aan de beginselen van de NSB. Vooral om deze halsstarrige houding veroordeelde het Tribunaal hem tot 10 jaar internering plus de bijkomende straffen als verlies van het actief en passief kiesrecht en het verbod om ooit nog openbare ambten te bekleden. De straf werd echter verlaagd naar vier jaar. De Ruyter van Steveninck overleed op 26 oktober 1963 in Den Haag.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.