Het Nationaal Steunfonds

Categorieën algemeen,Archief
Walraven van Hall B&W
Walraven van Hall B&W

In de winter van 1942-1943 vond er een bijzondere ontmoeting plaats op het Leidse stadhuis. Een zekere Van Tuyl meldde zich voor een gesprek. Het gesprek vond plaats met enkele mannen, van wie er één op het stadhuis werkte. Waarover het officieel ging is niet bekend. Maar het gezelschap besprak de mogelijkheden om steun te blijven bieden aan gezinnen van wie de man door de politieke situatie in de problemen was geraakt. Van Tuyl beheerde een fonds met daarin een aanzienlijk bedrag. Zijn gesprekspartners waren medewerkers van Van Berkel, die ook zelf aanwezig was. Besloten werd tot samenwerking.

Van enkele personen die bij dat eerste overleg aanwezig waren is de naam bekend. Van Tuyl, dat was Walraven van Hall. Het contact met Van Berkel was gelegd via jhr. J.J.F. Sandberg, een wederzijdse kennis in Den Haag, die in Leiden woonde. Van Berkel was de schuilnaam van R.J.H. (Rijk) Keij uit Den Haag.
Aanwezig was ook Gerard Everstijn, werkzaam als commies bij de Afdeling Financiën van de Gemeente Leiden. Everstijn was een medewerker van Keij van het eerste uur.

Rijk Keij is een van die illegale werkers, die zeer veel werk hebben verricht, maar die na de oorlog in de anonimiteit zijn gebleven. Van Hall en Keij zijn met elkaar gaan samenwerken omdat zij eind 1942 tot de ontdekking kwamen dat zij mensen met dezelfde achtergrond ondersteunden: gezinnen van zeelieden (koopvaardij en Marine), politieke gevangenen, gefusilleerden en politieke onderduikers. Ook gezinnen van militairen die waren ondergedoken of die naar Engeland waren gegaan hoorden er bij. Later werd dit uitgebreid met steun aan ondergedoken joden en aan onderduikers voor de arbeidsinzet.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.