Hulp aan Leidse onderduikers

Categorieën Archief,boeken,Terzijde

Recensie van dit boek door Bart van der Boom in BMGN – Low Countries Historical Review: “een onmiskenbaar waardevolle bijdrage … aan de geschiedschrijving van het verzet”.

Het boek ‘Hij zit bij de onderduikersbond’ Hulp aan Leidse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog is een diepgaande studie over de activiteiten van onderduikorganisaties zoals de Landelijke Organisatie (LO), het Nationaal Steunfonds (NSF) en de Nederlandse Verzetsorganisatie (NVO) van Lex Bernard. Ontstaan en werkwijze komen uitvoerig aan de orde. Ook wordt veel aandacht besteed aan de verschillende categorieën onderduikers, zoals Joden, studenten, militairen en onderduikers voor de arbeidsinzet. Met gegevens uit het archief van de Leidse politie wordt de opsporing en vervolging geanalyseerd. Wat hebben de onderduikorganisaties betekend voor de Leidse onderduikers, en om wat voor aantallen ging het. Hoe werd het werk gefinancierd en welke rol speelden valse papieren? Wat was de rol van de politie en overheidsinstanties.

Uitgever: Primavera Pers Leiden; ISBN: 978-90-5997-195-0; 248 pagina’s met 16 pagina’s afbeeldingen in kleur; prijs: € 24, 50.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.