Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, kan informatie op deze site onvolledig of onjuist zijn.
De informatie op www.onderduikers.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
www.onderduikers.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.onderduikers.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar juistheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Een bezoeker mag geen in deze website opgeslagen auteursrechtelijk beschermde werken openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.