De Leidsche Spaarbank in WO II

Categorieën adressen,algemeen
leidsche spaarbank banner

We zitten midden in een economische én een politieke crisis. De stand van het consumentenvertrouwen is van grote invloed op onze bestedingen nu en over enkele maanden. In tijden van crisis potten we geld op, in tijden van voorspoed maken we ons wat minder zorgen over onze financiële situatie.
Onlangs verscheen een artikel in Terugblik ’40-’45, het maandblad van de vereniging Documentatiegroep ’40-’45 over de Leidsche Spaarbank over de periode 1938-1945.
In dit artikel worden het spaargedrag van de Leidenaars in de periode 1938-1945 onder de loupe genomen. Tijdens verschillende politieke crises in 1938 en 1939 werd er spaargeld opgenomen, maar vanaf het midden van 1943 overtrof de inleg steeds het opgenomen bedrag. Er was geld genoeg.

Download de tekst van het artikel hier.

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen over de oorlog, maar ook in documenten. En foto's natuurlijk. De combinatie tussen verhaal, document en eventueel een foto is het boeiendst.
Vragen staat vrij, maar er blijft veel onopgelost.