Op 15 november 2015 verscheen het boek van André van Noort Pieter Geraedts sr. De kunstenaar die zichzelf bleef. De tegenwoordig vrijwel vergeten Warmondse kunstenaar Geraedts is vooral bekend vanwege zijn religieus oeuvre: kruiswegstaties, ontwerpen voor gebrandschilderde ramen, muurschilderingen en heiligenplaatjes. Minder bekend was tot nu toe, dat hij ook portretten heeft geschilderd. Op pagina 84 staat een portret afgebeeld van de Leidse fabrikant Jan Verhoef. Verhoef zat twee jaar in het concentratiekamp Sachsenhausen. Zijn oorlogsverhaal volgt hieronder. Op 12 maart 1942 arresteerde de Leidse…Ga door met lezen van “12 maart 1942: een arrestatie wegens Jodenhulp”

Begin augustus 2015 verscheen op de website van Erfgoed Leiden de Vondst van de week nummer 32. Het is een bewijs van waardering voor Frans Schneiders ‘voor de medewerking ondervonden tijdens de bezetting als contactman bij het Stadhuis’, uitgereikt door het Nationaal Steunfonds, Departement Joop van A.C. Wie was Frans Schneiders, wat was het Departement Joop van A.C. en waarom kreeg Schneiders deze blijk van waardering? Voor de oorlog was Frans Schneiders (1901 – 1970) redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was…Ga door met lezen van “Bewijs van waardering voor Frans Schneiders”

  Op zondagochtend 2 november 2014 legde Gunter Demnig in aanwezigheid van tientallen familieleden en belangstellenden een Stolperstein ter nagedachtenis van Meijer van Kleeff voor diens toenmalige woning aan de Lorentzkade. Van Kleeff was met zijn gezin in 1938 uit Berlijn naar Nederland gevlucht. Nadat hij in oktober 1938 de exploitatie van de bioscoop Lido in de Steenstraat had overgenomen vestigde hij zich met vrouw en twee kinderen aan de Lorentzkade op nummer 4. In augustus 1941 zijn bedrijf Molian onder een Verwalter was geplaatst…Ga door met lezen van “Stolperstein voor Meijer van Kleeff”

Op 17, 22 en 23 september 1945 vond een opvoering plaats van ‘Repos Ailleurs. Aldegonde’s leven in toneeltrant verbeeld’ door het Leids Studenten Corps. Het gaat over het leven van Filips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598), een van de bekende personen uit de tijd van de Opstand tegen de Spaanse overheersing. Deze overtuigde calvinist  staat te boek als de auteur van het Wilhelmus. Repos Ailleurs (de rust is elders) was de lijfspreuk van Marnix van St. Aldegonde. Hij overleed in 1598 in Leiden…Ga door met lezen van “Eduard Veterman”

Op maandagavond 27 augustus 1945 vond een herdenkingsavond plaats georganiseerd door de Stichting ’40-’45. Deze stichting was in het najaar van 1944 in illegale kringen opgericht met het doel mensen uit de illegaliteit of eventueel hun nabestaanden, wanneer zij als gevolg van hun activiteiten tijdens de bezetting niet meer voor hun inkomsten konden zorgen, financieel te ondersteunen. Op deze avond in de Hooglandse Kerk spraken ds. Henk Post en kapelaan H. van Drunen. Waarom waren deze mannen uitgenodigd? De Gereformeerde predikant Henk Post was een…Ga door met lezen van “Kapelaan H.C.A.P. van Drunen van de Petrusparochie”