Begin augustus 2015 verscheen op de website van Erfgoed Leiden de Vondst van de week nummer 32. Het is een bewijs van waardering voor Frans Schneiders ‘voor de medewerking ondervonden tijdens de bezetting als contactman bij het Stadhuis’, uitgereikt door het Nationaal Steunfonds, Departement Joop van A.C. Wie was Frans Schneiders, wat was het Departement Joop van A.C. en waarom kreeg Schneiders deze blijk van waardering? Voor de oorlog was Frans Schneiders (1901 – 1970) redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was…Ga door met lezen van “Bewijs van waardering voor Frans Schneiders”

In de oorlogsjaren zijn er in Nederland ruim meer dan 1000 illegale bladen verschenen. Ze staan vermeld in het naslagwerk van Lydia Winkel uit 1954, dat in 1989 werd herzien door Hans de Vries: De ondergrondse pers 1940-1945. Het aanbod varieerde van grote landelijke opiniebladen als Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en De Waarheid met een oplage van vele duizenden exemplaren en een dramatische geschiedenis van vervolging en doodstraffen, tot kleine, lokale blaadjes met een oplage van hooguit een paar honderd stuks die soms maar…Ga door met lezen van “Leidse illegale bladen”

Vuile oorlog in Den Haag banner

Voor de oorlog waren er verschillende linkse partijen in Leiden actief. Voor de CPN (Communistische Partij Nederland) zat Henk van Welzen in de gemeenteraad. De revolutionairsocialistische partijen waren te klein om een zetel te kunnen bemachtigen. Bovendien waren ze sterk verdeeld. Kort na de capitulatie werden de linkse partijen verboden. Van Welzen werd verwijderd uit de gemeenteraad. De communisten en revolutionairsocialisten lieten zich niet de mond snoeren en begonnen illegale bladen te verspreiden en leuzen te kalken. In 1941 werden verschillende leden van de CPN…Ga door met lezen van “Arrestaties Leidse CPN en RSAP”

Illegale pers bladen

In Leiden zijn nog al wat illegale bladen geproduceerd. In de tabel hieronder staan de meeste bladen vermeld met de periode, waarin ze zijn verschenen en het geschatte oplagecijfer. De gegevens komen uit: Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989). In de Beeldbank WO II Leiden e.o. van het Regionaal Archief Leiden zijn vele exemplaren opgenomen (www.leidenarchief.nl). Titel verschenen oplage Bevrijding mei 1944 – mei 1945 3500-20.000 Dagelijks Nieuws juni 1943 – mei 1945 max. 10.000 Freie Presse…Ga door met lezen van “Illegale pers”