Voor de meeste mensen die in het westen van Nederland de oorlog bewust hebben meegemaakt is de Hongerwinter met afstand de meest indrukwekkende periode van de oorlog en soms ook van hun hele leven geweest. Niet alleen de honger, maar ook de kou, de duisternis, de spanning en de angst staan in het geheugen gegrift. Dat er in Leiden op behoorlijke schaal honger is geleden staat wel vast. Jan Wolkers schrijft over “broodschurftmagere meiden, grauw als gort en vel over been”, die zich op de…Ga door met lezen van “Project Hongerwinter”

Op 17, 22 en 23 september 1945 vond een opvoering plaats van ‘Repos Ailleurs. Aldegonde’s leven in toneeltrant verbeeld’ door het Leids Studenten Corps. Het gaat over het leven van Filips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598), een van de bekende personen uit de tijd van de Opstand tegen de Spaanse overheersing. Deze overtuigde calvinist  staat te boek als de auteur van het Wilhelmus. Repos Ailleurs (de rust is elders) was de lijfspreuk van Marnix van St. Aldegonde. Hij overleed in 1598 in Leiden…Ga door met lezen van “Eduard Veterman”

Dienstplichtig sergeant Bernard Tijssen uit Zoeterwoude-Rijndijk sneuvelde op 10 mei 1940 bij vliegveld Valkenburg ZH. Hij behoorde tot de derde sectie zware mitrailleurs van het 3e bataljon van het 4e Regiment Infanterie. Dit regiment was sinds 1861 gelegerd in de Leidse Morspoortkazerne. Het stond onder commando van lt.-kol. H.D. Buurman. In de mobilisatietijd waren onderdelen van het regiment in diverse plaatsen in de regio ingekwartierd. Het tweede bataljon was gelegerd in Weert. De sectie van Tijssen was ingekwartierd in het RK Seminarie in Katwijk aan…Ga door met lezen van “Bernard Tijssen (6-1-1918 – 10-5-1940)”

In de Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog ontbreekt jammer genoeg en ten onrechte de naam van ds. Hendrik Cornelis Touw. Dominee Touw is bekend geworden omdat hij op 3 oktober 1941 een geruchtmakende dienst heeft geleid in de Pieterskerk ter gelegenheid van de herdenking van Leidens ontzet. In nauwelijks verhulde woorden bracht hij de overwinning van 3 oktober 1574 op de Spaanse overheerser in verband met de actualiteit van de Duitse bezetting. De kerk zat afgeladen vol met o.a. de burgemeester, twee wethouders,…Ga door met lezen van “3 oktober 1941: ds. Hendrik Cornelis Touw”

Moord op Felix Guljé

Op 1 maart 1946 werd ’s avonds in de deuropening van zijn huis aan de Van Slingelandtlaan 8 in Leiden ir. F.H.E. Guljé doodgeschoten. De dader werd nooit gepakt. Guljé was directeur van de Hollandse Constructiewerkplaatsen, een groot Leids metaalverwerkend bedrijf. Daarnaast was hij gedelegeerd commissaris van het dochterbedrijf de NV Electrolaschmaatschappij en president-commissaris van NV Zaalberg dekenfabrieken. Beide bedrijven waren ook in Leiden gevestigd. Landelijk was hij bekend als voorzitter van de Algemeen Katholieke Werkgeversvereniging en van enkele andere katholieke werkgeversverenigingen. De moord op…Ga door met lezen van “De moord op ir. F.H.E. Guljé”