Begin augustus 2015 verscheen op de website van Erfgoed Leiden de Vondst van de week nummer 32. Het is een bewijs van waardering voor Frans Schneiders ‘voor de medewerking ondervonden tijdens de bezetting als contactman bij het Stadhuis’, uitgereikt door het Nationaal Steunfonds, Departement Joop van A.C. Wie was Frans Schneiders, wat was het Departement Joop van A.C. en waarom kreeg Schneiders deze blijk van waardering? Voor de oorlog was Frans Schneiders (1901 – 1970) redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was…Ga door met lezen van “Bewijs van waardering voor Frans Schneiders”

Verzorgingsraad voor Leiden

In de loop van oktober en november 1944 namen de voedselvoorraden schrikbarend af. De overheid was niet in staat om voldoende nieuwe voorraden aan te voeren. Transport was een enorm probleem. In Leiden namen verschillende particulieren het initiatief om ergens voedsel vandaan te halen. Eén daarvan was de Verzorgingsraad voor Leiden, die op 20 november werd opgericht met het doel voedsel te halen uit Friesland door middel van gecharterde schepen. De Raad was een stichting met een tienkoppig bestuur, dat bestond uit mensen met een…Ga door met lezen van “Gevraagd: Kaarten van de Verzorgingsraad voor Leiden”

Zo af en toe zit er in een verzameling papieren uit de oorlog een exemplaar van een feestprogramma voor een bijzondere viering van Leidens Ontzet. Het zijn getypte exemplaren met een humoristische, ietwat satirische inhoud. Het feest begint om 7.00 met een ‘Reveille door afweergeschut’ en om 10 uur een ‘Aubade door soldaten van de Wehrmacht van 69 jaar en ouder’. Er zijn nogal wat onderling verschillende exemplaren van bekend. Daarom moet worden aangenomen dat het in die tijd veelvuldig is overgetypt en dat het…Ga door met lezen van “Feestprogramma voor 3 oktober 1940”

In augustus 1939 bereikte de spanning rond de Vrije Stad Danzig een climax. Alom werd een oorlog tussen Duitsland en Polen verwacht. Op 28 augustus werd de mobilisatie van de Nederlandse Strijdkrachten aangekondigd. De mobilisatie ging gepaard met tal van bijzondere maatregelen zoals de beperking van de export en vorderingen van paarden, auto’s en gebouwen ten behoeve van het leger. Ook werd een aanvang gemakt met de distributie. Op 26 augustus stelde de minister van Binnenlandse Zaken een Regeringscommissariaat in voor de vrijwillige burgerlijke dienstverlening….Ga door met lezen van “1939: Burgerlijke Diensten”

Illegale pers bladen

In Leiden zijn nog al wat illegale bladen geproduceerd. In de tabel hieronder staan de meeste bladen vermeld met de periode, waarin ze zijn verschenen en het geschatte oplagecijfer. De gegevens komen uit: Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989). In de Beeldbank WO II Leiden e.o. van het Regionaal Archief Leiden zijn vele exemplaren opgenomen (www.leidenarchief.nl). Titel verschenen oplage Bevrijding mei 1944 – mei 1945 3500-20.000 Dagelijks Nieuws juni 1943 – mei 1945 max. 10.000 Freie Presse…Ga door met lezen van “Illegale pers”