Recensie van dit boek door Bart van der Boom in BMGN – Low Countries Historical Review: “een onmiskenbaar waardevolle bijdrage … aan de geschiedschrijving van het verzet”. Het boek ‘Hij zit bij de onderduikersbond’ Hulp aan Leidse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog is een diepgaande studie over de activiteiten van onderduikorganisaties zoals de Landelijke Organisatie (LO), het Nationaal Steunfonds (NSF) en de Nederlandse Verzetsorganisatie (NVO) van Lex Bernard. Ontstaan en werkwijze komen uitvoerig aan de orde. Ook wordt veel aandacht besteed aan de verschillende categorieën…Ga door met lezen van “Hulp aan Leidse onderduikers”

  Op zondagochtend 2 november 2014 legde Gunter Demnig in aanwezigheid van tientallen familieleden en belangstellenden een Stolperstein ter nagedachtenis van Meijer van Kleeff voor diens toenmalige woning aan de Lorentzkade. Van Kleeff was met zijn gezin in 1938 uit Berlijn naar Nederland gevlucht. Nadat hij in oktober 1938 de exploitatie van de bioscoop Lido in de Steenstraat had overgenomen vestigde hij zich met vrouw en twee kinderen aan de Lorentzkade op nummer 4. In augustus 1941 zijn bedrijf Molian onder een Verwalter was geplaatst…Ga door met lezen van “Stolperstein voor Meijer van Kleeff”

In april 1941 werden de Nederlandse padvindersorganisaties door de Rijkscommissaris verboden. Als reden werd opgegeven, dat deze van oorsprong Engelse organisaties, die vanuit Engeland werd geleid, ook na het begin van de bezetting actief tegen het Duitse belang werden ingezet. Bovendien hadden ze herhaaldelijk verboden bijeenkomsten gehouden. Zoals gebruikelijk in het verzuilde Nederland waren er verschillende organisaties: de neutralen en de christelijken werden padvinders genoemd, maar de katholieken noemden zichzelf verkenners. Het materiaal van de padvinders en verkenners werd in beslag genomen en overhandigd aan…Ga door met lezen van “Padvinders en verkenners”

Zo af en toe zit er in een verzameling papieren uit de oorlog een exemplaar van een feestprogramma voor een bijzondere viering van Leidens Ontzet. Het zijn getypte exemplaren met een humoristische, ietwat satirische inhoud. Het feest begint om 7.00 met een ‘Reveille door afweergeschut’ en om 10 uur een ‘Aubade door soldaten van de Wehrmacht van 69 jaar en ouder’. Er zijn nogal wat onderling verschillende exemplaren van bekend. Daarom moet worden aangenomen dat het in die tijd veelvuldig is overgetypt en dat het…Ga door met lezen van “Feestprogramma voor 3 oktober 1940”

Op 17, 22 en 23 september 1945 vond een opvoering plaats van ‘Repos Ailleurs. Aldegonde’s leven in toneeltrant verbeeld’ door het Leids Studenten Corps. Het gaat over het leven van Filips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598), een van de bekende personen uit de tijd van de Opstand tegen de Spaanse overheersing. Deze overtuigde calvinist  staat te boek als de auteur van het Wilhelmus. Repos Ailleurs (de rust is elders) was de lijfspreuk van Marnix van St. Aldegonde. Hij overleed in 1598 in Leiden…Ga door met lezen van “Eduard Veterman”