Voor de meeste mensen die in het westen van Nederland de oorlog bewust hebben meegemaakt is de Hongerwinter met afstand de meest indrukwekkende periode van de oorlog en soms ook van hun hele leven geweest. Niet alleen de honger, maar ook de kou, de duisternis, de spanning en de angst staan in het geheugen gegrift. Dat er in Leiden op behoorlijke schaal honger is geleden staat wel vast. Jan Wolkers schrijft over “broodschurftmagere meiden, grauw als gort en vel over been”, die zich op de…Ga door met lezen van “Project Hongerwinter”

Op 15 november 2015 verscheen het boek van André van Noort Pieter Geraedts sr. De kunstenaar die zichzelf bleef. De tegenwoordig vrijwel vergeten Warmondse kunstenaar Geraedts is vooral bekend vanwege zijn religieus oeuvre: kruiswegstaties, ontwerpen voor gebrandschilderde ramen, muurschilderingen en heiligenplaatjes. Minder bekend was tot nu toe, dat hij ook portretten heeft geschilderd. Op pagina 84 staat een portret afgebeeld van de Leidse fabrikant Jan Verhoef. Verhoef zat twee jaar in het concentratiekamp Sachsenhausen. Zijn oorlogsverhaal volgt hieronder. Op 12 maart 1942 arresteerde de Leidse…Ga door met lezen van “12 maart 1942: een arrestatie wegens Jodenhulp”

Begin augustus 2015 verscheen op de website van Erfgoed Leiden de Vondst van de week nummer 32. Het is een bewijs van waardering voor Frans Schneiders ‘voor de medewerking ondervonden tijdens de bezetting als contactman bij het Stadhuis’, uitgereikt door het Nationaal Steunfonds, Departement Joop van A.C. Wie was Frans Schneiders, wat was het Departement Joop van A.C. en waarom kreeg Schneiders deze blijk van waardering? Voor de oorlog was Frans Schneiders (1901 – 1970) redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was…Ga door met lezen van “Bewijs van waardering voor Frans Schneiders”

In de oorlogsjaren zijn er in Nederland ruim meer dan 1000 illegale bladen verschenen. Ze staan vermeld in het naslagwerk van Lydia Winkel uit 1954, dat in 1989 werd herzien door Hans de Vries: De ondergrondse pers 1940-1945. Het aanbod varieerde van grote landelijke opiniebladen als Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en De Waarheid met een oplage van vele duizenden exemplaren en een dramatische geschiedenis van vervolging en doodstraffen, tot kleine, lokale blaadjes met een oplage van hooguit een paar honderd stuks die soms maar…Ga door met lezen van “Leidse illegale bladen”

In verschillende plaatsen in Nederland worden websites onderhouden, waarop oorlogsslachtoffers worden vermeld met zo volledig mogelijke persoonsgegevens: naam, adres, geboorte- en sterfdatum met eventueel een foto. Een beetje zoeken op internet op het woord ‘oorlogsdoden’ en deze websites komen vanzelf bovendrijven. De grootste website op dit gebied is gewijd aan de slachtoffers van de Holocaust in Nederland Community Joods monument. Het zou mooi zijn om ook zo’n website voor Leiden te maken. Het is alleen veel werk. Heel veel werk. In ieder geval geeft mijn…Ga door met lezen van “Oorlogsdoden uit Leiden”