leidsche spaarbank banner

We zitten midden in een economische én een politieke crisis. De stand van het consumentenvertrouwen is van grote invloed op onze bestedingen nu en over enkele maanden. In tijden van crisis potten we geld op, in tijden van voorspoed maken we ons wat minder zorgen over onze financiële situatie. Onlangs verscheen een artikel in Terugblik ’40-’45, het maandblad van de vereniging Documentatiegroep ’40-’45 over de Leidsche Spaarbank over de periode 1938-1945. In dit artikel worden het spaargedrag van de Leidenaars in de periode 1938-1945 onder…Ga door met lezen van “De Leidsche Spaarbank in WO II”

Op 19 juni 1945 verscheen het eerste nummer van een geheel nieuwe rooms-katholieke Leidse krant De Burcht. Deze krant was opgericht om een groot gat in de katholieke nieuwsvoorziening op te vullen. Het vooroorlogse katholieke dagblad De Leidsche Courant was tot 1 februari 1944 verschenen. Het Militair Gezag had de herverschijning van De Leidsche Courant daarom voorlopig verboden. De medewerkers van die krant moesten eerst worden gezuiverd, voordat zij weer in het krantenbedrijf aan de slag mochten gaan. De medewerkers van De Burcht hadden geen…Ga door met lezen van “RK dagblad De Burcht”

Rond de illegale pers hangt een waas van geheimzinnigheid. Begrijpelijk. Er zijn genoeg dramatische verhalen bekend over makers en verspreiders van illegale bladen, die voor hun werk met de dood zijn bestraft. Maar dat waren hoofdzakelijk de mensen die betrokken waren bij illegale opiniebladen zoals de Waarheid, Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en vele andere soortgelijke bladen. Naast de landelijk bekende en landelijk verspreide bladen ontstonden er vanaf medio 1943 talloze plaatselijke krantjes, die zich vrijwel uitsluitend beperkten tot het verspreiden van algemeen oorlogsnieuws. Na…Ga door met lezen van “Geachte redactie!”

Eind 1942 ontstond er in de Achterhoek een organisatie voor het verlenen van hulp aan onderduikers. Dominee Frits Slomp begon door Nederland te reizen om geld, bonnen en onderduikplaatsen te regelen. Zijn netwerk groeide als kool en resulteerde in de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de LO. In Leiden werd begin 1943 contact gelegd met een groepje mensen dat al maanden in de weer was voor hulp aan ondergedoken joden. Dat waren hoofdzakelijk mensen die lid waren van de Gereformeerde kerk. Enkele Leidse dominees…Ga door met lezen van “Landelijke Organisatie”

In de winter van 1942-1943 vond er een bijzondere ontmoeting plaats op het Leidse stadhuis. Een zekere Van Tuyl meldde zich voor een gesprek. Het gesprek vond plaats met enkele mannen, van wie er één op het stadhuis werkte. Waarover het officieel ging is niet bekend. Maar het gezelschap besprak de mogelijkheden om steun te blijven bieden aan gezinnen van wie de man door de politieke situatie in de problemen was geraakt. Van Tuyl beheerde een fonds met daarin een aanzienlijk bedrag. Zijn gesprekspartners waren…Ga door met lezen van “Het Nationaal Steunfonds”