Op 15 november 2015 verscheen het boek van André van Noort Pieter Geraedts sr. De kunstenaar die zichzelf bleef. De tegenwoordig vrijwel vergeten Warmondse kunstenaar Geraedts is vooral bekend vanwege zijn religieus oeuvre: kruiswegstaties, ontwerpen voor gebrandschilderde ramen, muurschilderingen en heiligenplaatjes. Minder bekend was tot nu toe, dat hij ook portretten heeft geschilderd. Op pagina 84 staat een portret afgebeeld van de Leidse fabrikant Jan Verhoef. Verhoef zat twee jaar in het concentratiekamp Sachsenhausen. Zijn oorlogsverhaal volgt hieronder. Op 12 maart 1942 arresteerde de Leidse…Ga door met lezen van “12 maart 1942: een arrestatie wegens Jodenhulp”

Begin augustus 2015 verscheen op de website van Erfgoed Leiden de Vondst van de week nummer 32. Het is een bewijs van waardering voor Frans Schneiders ‘voor de medewerking ondervonden tijdens de bezetting als contactman bij het Stadhuis’, uitgereikt door het Nationaal Steunfonds, Departement Joop van A.C. Wie was Frans Schneiders, wat was het Departement Joop van A.C. en waarom kreeg Schneiders deze blijk van waardering? Voor de oorlog was Frans Schneiders (1901 – 1970) redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was…Ga door met lezen van “Bewijs van waardering voor Frans Schneiders”

In de oorlogsjaren zijn er in Nederland ruim meer dan 1000 illegale bladen verschenen. Ze staan vermeld in het naslagwerk van Lydia Winkel uit 1954, dat in 1989 werd herzien door Hans de Vries: De ondergrondse pers 1940-1945. Het aanbod varieerde van grote landelijke opiniebladen als Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en De Waarheid met een oplage van vele duizenden exemplaren en een dramatische geschiedenis van vervolging en doodstraffen, tot kleine, lokale blaadjes met een oplage van hooguit een paar honderd stuks die soms maar…Ga door met lezen van “Leidse illegale bladen”

In verschillende plaatsen in Nederland worden websites onderhouden, waarop oorlogsslachtoffers worden vermeld met zo volledig mogelijke persoonsgegevens: naam, adres, geboorte- en sterfdatum met eventueel een foto. Een beetje zoeken op internet op het woord ‘oorlogsdoden’ en deze websites komen vanzelf bovendrijven. De grootste website op dit gebied is gewijd aan de slachtoffers van de Holocaust in Nederland Community Joods monument. Het zou mooi zijn om ook zo’n website voor Leiden te maken. Het is alleen veel werk. Heel veel werk. In ieder geval geeft mijn…Ga door met lezen van “Oorlogsdoden uit Leiden”

Recensie van dit boek door Bart van der Boom in BMGN – Low Countries Historical Review: “een onmiskenbaar waardevolle bijdrage … aan de geschiedschrijving van het verzet”. Het boek ‘Hij zit bij de onderduikersbond’ Hulp aan Leidse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog is een diepgaande studie over de activiteiten van onderduikorganisaties zoals de Landelijke Organisatie (LO), het Nationaal Steunfonds (NSF) en de Nederlandse Verzetsorganisatie (NVO) van Lex Bernard. Ontstaan en werkwijze komen uitvoerig aan de orde. Ook wordt veel aandacht besteed aan de verschillende categorieën…Ga door met lezen van “Hulp aan Leidse onderduikers”