In de oorlogsjaren zijn er in Nederland ruim meer dan 1000 illegale bladen verschenen. Ze staan vermeld in het naslagwerk van Lydia Winkel uit 1954, dat in 1989 werd herzien door Hans de Vries: De ondergrondse pers 1940-1945. Het aanbod varieerde van grote landelijke opiniebladen als Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en De Waarheid met een oplage van vele duizenden exemplaren en een dramatische geschiedenis van vervolging en doodstraffen, tot kleine, lokale blaadjes met een oplage van hooguit een paar honderd stuks die soms maar…Ga door met lezen van “Leidse illegale bladen”