Op maandagavond 27 augustus 1945 vond een herdenkingsavond plaats georganiseerd door de Stichting ’40-’45. Deze stichting was in het najaar van 1944 in illegale kringen opgericht met het doel mensen uit de illegaliteit of eventueel hun nabestaanden, wanneer zij als gevolg van hun activiteiten tijdens de bezetting niet meer voor hun inkomsten konden zorgen, financieel te ondersteunen. Op deze avond in de Hooglandse Kerk spraken ds. Henk Post en kapelaan H. van Drunen. Waarom waren deze mannen uitgenodigd? De Gereformeerde predikant Henk Post was een…Ga door met lezen van “Kapelaan H.C.A.P. van Drunen van de Petrusparochie”

In augustus 1939 bereikte de spanning rond de Vrije Stad Danzig een climax. Alom werd een oorlog tussen Duitsland en Polen verwacht. Op 28 augustus werd de mobilisatie van de Nederlandse Strijdkrachten aangekondigd. De mobilisatie ging gepaard met tal van bijzondere maatregelen zoals de beperking van de export en vorderingen van paarden, auto’s en gebouwen ten behoeve van het leger. Ook werd een aanvang gemakt met de distributie. Op 26 augustus stelde de minister van Binnenlandse Zaken een Regeringscommissariaat in voor de vrijwillige burgerlijke dienstverlening….Ga door met lezen van “1939: Burgerlijke Diensten”