Op 19 juni 1945 verscheen het eerste nummer van een geheel nieuwe rooms-katholieke Leidse krant De Burcht. Deze krant was opgericht om een groot gat in de katholieke nieuwsvoorziening op te vullen. Het vooroorlogse katholieke dagblad De Leidsche Courant was tot 1 februari 1944 verschenen. Het Militair Gezag had de herverschijning van De Leidsche Courant daarom voorlopig verboden. De medewerkers van die krant moesten eerst worden gezuiverd, voordat zij weer in het krantenbedrijf aan de slag mochten gaan. De medewerkers van De Burcht hadden geen…Ga door met lezen van “RK dagblad De Burcht”