Rond de illegale pers hangt een waas van geheimzinnigheid. Begrijpelijk. Er zijn genoeg dramatische verhalen bekend over makers en verspreiders van illegale bladen, die voor hun werk met de dood zijn bestraft. Maar dat waren hoofdzakelijk de mensen die betrokken waren bij illegale opiniebladen zoals de Waarheid, Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en vele andere soortgelijke bladen. Naast de landelijk bekende en landelijk verspreide bladen ontstonden er vanaf medio 1943 talloze plaatselijke krantjes, die zich vrijwel uitsluitend beperkten tot het verspreiden van algemeen oorlogsnieuws. Na…Ga door met lezen van “Geachte redactie!”