De spoorwegstaking en de staking bij de NZHTM. Op 17 september 1944 begon de operatie Market Garden met de bedoeling een overgang over de Rijn en de Waal te veroveren. Luchtlandingstroepen moesten de Rijnbrug in Arnhem bezetten en dan wachten op de komst van de grondtroepen, die via Nijmegen zouden oprukken. Zoals bekend mislukte het plan. De Geallieerde opmars kwam bij Nijmegen tot stilstand. De Nederlandse regering in Londen besloot de operatie te ondersteunen door het uitroepen van een algemene staking bij de Nederlandse Spoorwegen….Ga door met lezen van “1944: de NZHTM staakt, deels”

Mr. Raimond Nazaire de Ruyter van Steveninck (1894), burgemeester van Leiden van1 april 1941 tot 5 mei 1945. De Ruyter van Steveninck behoorde tot de oprichters van de NSB. Hij was de eerste commandant geweest van de WA, maar zegde zijn lidmaatschap van de NSB op in verband met het verbod voor ambtenaren om lid van de NSB te zijn. De Ruyter van Steveninck was vóór de oorlog beroepsmilitair geweest. Hij werd in 1935 landelijk bekend door een expeditiereis naar Nieuw-Guinea om bodemkarteringswerkzaamheden te verrichten…Ga door met lezen van “R.N. de Ruyter van Steveninck”

Gids wandeling Leiden

Bij uitgeverij Ginkgo in Leiden verscheen eind april de Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog. Beschreven in 650 adressen. Deze Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog kiest een bijzonder uitgangspunt: bij 650 adressen wordt iets verteld over de lotgevallen van de bewoner(s) of over de functie van het gebouw tijdens de oorlog. Bij deze Gids hoort een plattegrond van de stad uit 1941. Met deze Gids is het gemakkelijk een wandel- of fietstochtje te maken langs panden met een grote of kleine geschiedenis….Ga door met lezen van “Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog”

Dagelijks een tweet over Leiden in de periode 1939 – 1945: politiek, cultuur, sport, oorlog, distributie, vervolging, economie en nog veel meer. Korte berichten over bekende minder bekende gebeurtenissen.

‘Ik zal handhaven’ was het eerste Leidse illegale blad. Het verscheen in oktober 1940. Vermoedelijk is het blad opgericht door de afgestudeerde chemicus J.F. van Walsem. Bij het blad waren ook betrokken H. ’t Hart, ook afgestudeerd chemicus, D.A.E. de Loos, F.N.F. van der Schrieck, de officieren C.L. Kist, en Sj. Nauta en de cadet vaandrig A.C.L. de Klerck. Het gestencilde blad verscheen in beginsel maandelijks, vanaf de herfst van 1941 onregelmatig, in een oplage van maximaal 500 exemplaren. In het blad stonden praktische aanwijzingen…Ga door met lezen van “Ik zal handhaven”