Bij opruimingswerkzaamheden in Wassenaar kwam recentelijk een grote doos van zolder met daarin een flinke stapel illegale kranten uit Leiden. Het waren hoofdzakelijk exemplaren van het Parool, maar dan van de Leidse uitgave. Deze kranten waren duidelijk nooit verspreid en gelezen. Tussen de papieren zaten ook nog wat distributiebonnen op naam van Carel J.J.G. Vosmaer, Rapenburg 83. Daarmee lijkt het opeens heel zeker, dat Vosmaer betrokken is geweest bij de vervaardiging en de verspreiding van een Leidse editie van het Parool. Zijn naam werd in…Ga door met lezen van “Rapenburg 83: Parool”

Op 26 augustus 1939 plaatste de burgemeester een oproep in de krant om bij de Dienst Gemeentewerken te melden wanneer men beschikte over een kelder die tenminste 2,20 meter hoog en 50 m2 groot was. De gemeente was op zoek was naar ruimten, die als openbare schuilkelder zouden konden worden ingericht. Een week later was de wereldoorlog een feit. Op 4 september vaardigde de Burgemeester een besluit uit (op grond van art. 12 van de wet betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen) dat men verplicht was…Ga door met lezen van “Openbare schuilkelders”

Eind 1942 ontstond er in de Achterhoek een organisatie voor het verlenen van hulp aan onderduikers. Dominee Frits Slomp begon door Nederland te reizen om geld, bonnen en onderduikplaatsen te regelen. Zijn netwerk groeide als kool en resulteerde in de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de LO. In Leiden werd begin 1943 contact gelegd met een groepje mensen dat al maanden in de weer was voor hulp aan ondergedoken joden. Dat waren hoofdzakelijk mensen die lid waren van de Gereformeerde kerk. Enkele Leidse dominees…Ga door met lezen van “Landelijke Organisatie”

In de winter van 1942-1943 vond er een bijzondere ontmoeting plaats op het Leidse stadhuis. Een zekere Van Tuyl meldde zich voor een gesprek. Het gesprek vond plaats met enkele mannen, van wie er één op het stadhuis werkte. Waarover het officieel ging is niet bekend. Maar het gezelschap besprak de mogelijkheden om steun te blijven bieden aan gezinnen van wie de man door de politieke situatie in de problemen was geraakt. Van Tuyl beheerde een fonds met daarin een aanzienlijk bedrag. Zijn gesprekspartners waren…Ga door met lezen van “Het Nationaal Steunfonds”

Moord op Felix Guljé

Op 1 maart 1946 werd ’s avonds in de deuropening van zijn huis aan de Van Slingelandtlaan 8 in Leiden ir. F.H.E. Guljé doodgeschoten. De dader werd nooit gepakt. Guljé was directeur van de Hollandse Constructiewerkplaatsen, een groot Leids metaalverwerkend bedrijf. Daarnaast was hij gedelegeerd commissaris van het dochterbedrijf de NV Electrolaschmaatschappij en president-commissaris van NV Zaalberg dekenfabrieken. Beide bedrijven waren ook in Leiden gevestigd. Landelijk was hij bekend als voorzitter van de Algemeen Katholieke Werkgeversvereniging en van enkele andere katholieke werkgeversverenigingen. De moord op…Ga door met lezen van “De moord op ir. F.H.E. Guljé”